• 10:42 - 16/10/2015

  Điêu khắc là một ngành nghệ thuật của nghệ thuật tạo hình, được sáng tạo theo nguyên tắc về thể tích, hình khối, vật chất trong không gian ba chiều và chịu sự chi phối của những quy luật tạo hình

 • 10:39 - 16/10/2015

  Khác với tượng có ba chiều kích thước thì phù điêu là hình thức đắp nổi hoặc khoét lõm với chiều dài, rộng là thực còn phần nổi chỉ mang tính ước lệ về khối. Giá trị của các tác phẩm tạo hình sẽ tăng lên nếu chúng tồn tại trong không gian phù hợp do nghệ thuật luôn gắn liền với không gian thực.

 • 10:35 - 16/10/2015

  Trong suốt quá trình phát triển của lịch sử loài người, điêu khắc và kiến trúc là hai ngành nghệ thuật tạo hình có mối quan hệ khăng khít với nhau...

 • 06:03 - 10/10/2015

  (Cinet)- Triển lãm 10 năm Điêu khắc Toàn quốc lần thứ 5 (2003-2013) là triển lãm định kỳ, đây là dịp để những nghệ sỹ sáng tác, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý cùng nhìn lại một chặng đường 10 năm của điêu khắc Việt Nam.